Bedrijven

Investeren in zonnepanelen kan in meerdere opzichten zinvol zijn. In de eerste plaats kunt u geld besparen. Maar ook verkleint u met zonne-panelen de carbon footprint van uw bedrijfsactiviteiten; klanten en overige stakeholders zullen dit waarderen. Dit geldt niet alleen voor commerciële bedrijven, maar ook voor zorginstellingen, verenigingen, scholen en overige non-profit instellingen.
Het installeren van zonnepanelen kan financieel aantrekkelijk zijn voor zowel groot- als kleinverbruikers van elektriciteit. Voor grootverbruikers omdat zij SDE+ subsidies kunnen benutten. Voor kleinverbruikers omdat zij een relatief hoge kilowattuur-prijs betalen en omdat fiscale stimuleringsmaatregelen (EIA en KIA) beschikbaar zijn.

Wij ontwerpen en installeren zonnepaneelsystemen voor commerciële bedrijven en non-profit instellingen die zelf groene energie willen opwekken.
Wij ontwerpen en monteren tevens zonnepaneelsystemen voor aannemers en installateurs, zowel voor woningbouw als utiliteitsbouw.
Bij onze ontwerpadviezen houden wij rekening met technische optimalisatie’s, maar ook nemen wij subsidies en fiscale mogelijkheden mee in onze berekeningen.
Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.